Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z řádného zasedání ZO 8/10

30. 12. 2010

 

Usnesení č. 8/10
z řádného zasedání zastupitelstva obce Podmyče
č.j. 8/10, konaného dne 29.12.2010 v 18.00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
 
Zastupitelstvo obce
 
Schvaluje:
     -    zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  pí. Procházkovou Miluši
           a p. Hadena  Milana.
     -    zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Podmyče
     -    zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 a 10 /2010
     -    zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011
-    zastupitelstvo obce schvaluje koupi traktoru na pokos trávy
 
Bere na vědomí:
 
     -    zastupitelstvo obce  bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.07/2010
     -    zastupitelstvo obce bere na vědomí došlou poštu.
 
Ukládá:
 
 
Vyvěšeno: 30.12.2010                         Sejmuto: 17.01.2011
 
 
 
 
 
 
                                      ….…………………………………
                                                 Virgler Radek
                                            starosta obce Podmyče