Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z řádného zasedání ZO 7/10

29. 11. 2010

 

Usnesení č. 7/10
z řádného zasedání zastupitelstva obce Podmyče
č.j. 7/10, konaného dne 29.11.2010 v 18.00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
 
Zastupitelstvo obce
 
Schvaluje:
     -    zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  pí. Zpěváčkovou Zdeňku
           a p. Hrdého Stanislava.
     -    zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Podmyče
     -    zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 /2010
     -    zastupitelstvo obce schvaluje prodej palivového dříví 
     -    zastupitelstvo obce schvaluje cenu Mikulášských balíčků
-    zastupitelstvo obce schvaluje nové vyhlášky o místních poplatcích č.1/2010
     a č. 2/2010
     -   zastupitelstvo obce schvaluje nákup nových židlí do kanceláře OÚ
     -   zastupitelstvo obce schvaluje oprávnění starosty k provádění rozpočtových
    opatření
 
Bere na vědomí:
 
     -    zastupitelstvo obce  bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.06/2010
     -    zastupitelstvo obce bere na vědomí došlou poštu.
-    zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz starosty k provedení 
      inventarizace majetku obce za rok 2010
 
Ukládá:
 
 
Vyvěšeno: 29.11.2010                                Sejmuto: 16.12.2010
 
 
 
                                      ….…………………………………
                                                 Virgler Radek
                                            starosta obce Podmyče