Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z řádného zasedání ZO 6/10

13. 10. 2010

 

Usnesení č. 06/10
z řádného zasedání zastupitelstva obce Podmyče
č.j. 06/10, konaného dne 13.10.2010 v 18.00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
 
 
Zastupitelstvo obce
 
Schvaluje:
- ověřovatele zápisu pí. Zpěváčkovou Zdeňku  a p. Polívku Antonína
- program zasedání zastupitelstva obce Podmyče 
rozpočtová opatření č. 4- 7/2010
- panu Hrdému zřízení vjezdu do garáže přes pozemek p.č.130/4 ve vlastnictví
   obce
-  Smlouvu o zajištění financování systému IDS Jmk a konvenci IDS systému 
   Jmk
- proplacení nákladů za muzikanty na Posvícení
- místo dočasného uložení zeminy z pozemku pana Mareše Karla
 
Bere na vědomí:
- zprávu o plnění usnesení č.5/2010
- došlou poštu
 
  
Ukládá:
 
 
 
 
Vyvěšeno: 13.10.2010                            Sejmuto: 29.10.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ….…………………………………
                                                 Virgler Radek
                                            starosta obce Podmyče