Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z řádného zasedání ZO 3/11

18. 3. 2011

 

Usnesení č. 3/11
z řádného zasedání zastupitelstva obce Podmyče
č.j. 3/11, konaného dne 18.03.2011 v 18.00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
 
 
Zastupitelstvo obce
 
 
 
Schvaluje:
- zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Hrdého Stanislava 
   a pí. Procházkovou Miluši
- zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Podmyče 
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočetna rok 2011 
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhleduobce na roky  
   2012-2014
 
 
Bere na vědomí:
-  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.2/11
- zastupitelstvo obce bere na vědomí došlou poštu
 
  
Ukládá:
- zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaměstnat dva pracovníky na VPP
 
 
Vyvěšeno: 18.03.2011                        Sejmuto: 04.04.2011
 
 
 
 
 
 
 
                                      ….…………………………………
                                                 Virgler Radek
                                            starosta obce Podmyče