Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z řádného zasedání ZO 2/11

1. 3. 2011

 

Usnesení č. 2/11
z řádného zasedání zastupitelstva obce Podmyče
č.j. 2/11, konaného dne 01.03.2011 v 18.00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
 
 
Zastupitelstvo obce
 
 
 
Schvaluje:
- zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Hadena Milana
   a pí. Zpěváčkovou Zdeňku
- zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Podmyče 
zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku od St. statku Valtice
-  zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu a rozpočtu  
   Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
 
Bere na vědomí:
-  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.1/2011
- zastupitelstvo obce bere na vědomí došlou poštu
 
  
Ukládá:
 
Vyvěšeno: 01.03.2011                        Sejmuto: 18.03.2011
 
 
 
 
 
 
 
                                      ….…………………………………
                                                 Virgler Radek
                                            starosta obce Podmyče