Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z řádného zasedání ZO 1/11

13. 2. 2011

 

Usnesení č. 1/11
z řádného zasedání zastupitelstva obce Podmyče
č.j. 1/11, konaného dne 13.2.2011 v 18.00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
 
 
Zastupitelstvo obce
 
 
 
Schvaluje:
- zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Polívku Antonína
   a p.Polívku Jiřího
- zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Podmyče 
zastupitelstvo obce schvaluje koupi zahradního traktoru od firmy Mountfield
-  zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o datace na krajský úřad Jmk
- zastupitelstvo obce schvaluje novelu směrnice o cestovních náhradách
   pro rok 2011
 
Bere na vědomí:
-  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.8/10
- zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh inventarizace za rok 2010
- zastupitelstvo obce bere na vědomí došlou poštu
 
  
Ukládá:
- zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podat žádosti o dotace
   na Krajský úřad Jmk
 
 
Vyvěšeno: 13.02.2011                         Sejmuto: 01.03.2011
 
 
 
 
 
 
 
                                      ….…………………………………
                                                 Virgler Radek
                                            starosta obce Podmyče