Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva Obecního úřadu Podmyče v poskytování informací za rok 2009

12. 1. 2010

Obec Podmyče

vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

výroční zprávu:

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti obecního úřadu Podmyče  v oblasti poskytování informací za rok 2009

 

 

 

 

  1. Počet písemně podaných žádostí o informace:

V roce 2009 nebyly podány žádné písemné žádosti o informace.

 

  1. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:

V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání.

 

  1. Přezkoumání rozhodnutí soudem:

V roce 2009 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

 

  1. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2009 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

 Podmyče  12. 01. 2010

           Virgler Radek                                                         

           starosta obce