Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Podmyče v poskytování informací za rok 2008

21. 1. 2009

OBEC PODMYČE

vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím výročnízprávu:

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti obecního úřadu Podmyče v oblasti poskytování informací za rok 2008

1. Počet písemně podaných žádostí o informace:

      V roce 2008 nebyla podána žádná písemná žádost.

2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:

     V roce 2008 nebylo podáno žádné odvolání.

3. Přezkoumání rozhodnutí soudem:

    V roce 2008 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

4. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

    V roce 2008 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

V Podmyčích, dne 21.1.2009

                                                                                                    Virgler Radek

                                                                                                     starosta obce