Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k platbě daně z nemovitosti pro rok 2009

21. 1. 2009

Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

Otázka1. Jaké nejdůležitější změny zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí nastávají k 1. lednu 2009 novelizací zákonem č. 1/2009 Sb.?

Novela zákona zrušuje osvobození - od daně z nových staveb a bytů v nových stavbách podle § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí, které je poskytováno na dobu 15 let. Již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009 (např. stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008), ve zdaňovacím období 2010 nelze již osvobození poskytnout, Od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008. - od daně ze staveb po zateplení na základě stavebního povolení, které je podle § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí poskytováno na dobu 5 let. Již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012 (např. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2008 a byl uplatněn v daňovém přiznání na rok 2008). Od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, bylo-li jejich zateplení provedeno v průběhu roku 2008.

Otázka2. Mění se výše daně z nemovitostí?

Od 1.1.2009 došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke zvýšení průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím. Poplatníci, kteří mají v daňovém přiznání pozemky, budou mít vyšší daň z nemovitostí. Změnu provede správce daně sám a vyměří daň ve výši poslední známé povinnosti upravené o změny. Výsledek vyměření poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Otázka3. Jak je to s placením daně z nemovitostí ?

Vzhledem k tomu, že u většiny poplatníků dojde ke změně výše daňové povinnosti, doporučujeme počkat s placením až do obdržení složenky k úhradě, kterou bude finanční úřad opět rozesílat nejpozději počátkem května. Daň do výše 5000 Kč je splatná do konce května. Pokud někdo složenku čeká ale neobdrží, měl by se informovat u správce daně a situaci řešit, čímž se předejde vzniku případné sankce z prodlení úhrady.

Pokud přesto někteří poplatníci zaplatí daň z nemovitostí v předstihu podle daňové povinnosti za rok 2008, budou jim údaje na alonži složenky sloužit ke kontrole. Případný rozdíl mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou pak mohou doplatit použitím daňové složenky na poště bez poplatku.