Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavující zasedání obce

12. 11. 2010

O Z N Á M E N Í

Oznamujeme  občanům , že dne 12.11.2010 se koná

v místnosti obecního úřadu v 17 hodin

ustavující zasedání zastupitelstva obce Podmyče.

 

 

 

Navrhovaný program ustavujícího zasedání

 

1)    Složení slibu členů zastupitelstva obce

2)    Tech.bod ( přivítání, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu)

3)    Schválení programu

4)    Volba starosty a místostarosty

5)    Zřízení kontrolního a finančního výboru( §117 odst.2 zákona o obcích)

6)    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce (§72 zákona o obcích)

7)    Diskuse

8)    Závěr

 

                                  

V Podmyčích   2.11.2010

 

 

                                            S pozdravem

 

                                                                                   Radek Virgler

                                                                         dosavadní starosta obce   

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce: 02.11.2010           

Sejmuto z úřední desky i elektronické úřední desky: 12.11.2010